Znížili sme cenu rehabilitačného programu o 21%

Viac info
ZNÍŽILI SME CENU REHABILITAČNÉHO PROGRAMU O 21%

Znížili sme cenu rehabilitačného programu o 21%

S cieľom sprístupniť naše služby širšiemu okruhu záujemcov sme znížili cenu na  75 EUR/ hod. (predtým 95 EUR/ hod.). Celkové náklady na rehabilitáciu sú závislé od rozsahu rehabilitačnej liečby, ktoré sa stanovia na základe vstupného vyšetrenia. Znížená cena platí pre neurorehabilitačný program, ktorý si hradí klient sám.

V prípade, že úhradu za neurorehabilitáciu hradí za klienta subjekt (nadácia, občianske združenie), s ktorou má Levita uzatvorenú zmluvu, môže byť cena vyššia v závislosti od výšky finančného záväzku Levity voči danému subjektu.  

Využite možnosť podarovať neurorehabilitačný pobyt svojmu blízkemu prostredníctvom nákupu darčekového poukazu. Podarujte Vašim blízkym nadštandardnú neurorehabilitáciu v hodnote 750 EUR (10 hodín), 1.500 EUR (20 hodín) alebo 2.250 EUR (30 hodín).