ZĽAVA NA NEUROREHABILITAČNÝ PROGRAM

Viac info
levita lehnice

Levita
Lehnice

Klinika Levita je neurorehabilitačné zaradenie, ktoré poskytuje intenzívnu liečbu ambulantnou formou.

Vďaka najmodernejším technológiám v oblasti roboticky asistovanej rehabilitácie posúvame úroveň neurorehabilitácie na Slovensku o krok ďalej.

Poskytujeme odbornú a komplexnú starostlivosť na svetovej úrovni pre všetky vekové kategórie. Našim cieľom je vrátiť ľuďom do života pohyb, dosiahnuť sebestačnosť a zlepšiť kvalitu života.

Viac informácií
levita lehnice

Individuálny prístup voči každému pacientovi

Každý pacient má iný rozsah poškodenia a dostáva sa ku nám na liečbu v inom štádiu vývoja zdravotného stavu, z čoho pramenia osobitné potreby a požiadavky počas rehabilitácie.

V našej neurorehabilitačnej klinike preto kladieme veľký dôraz na individuálny prístup pri nastavení rehabilitačného programu s cieľom dosiahnuť trvalé zlepšenie zdravotného stavu v čo najkratšom možnom termíne.

Náš tím

Náš tím tvoria skúsení pracovníci s praxou s rehabilitačnou liečbou. Presvedčte sa o kvalite nášho tímu.

MUDr. JUDr. Zuzana Hromjaková

lekár FBLR

lekárka so špecializáciou

MUDr. Matej Fülöp

lekár FBLR

lekár so špecializáciou

MUDr. Jarmila Petrovičová CSc.

lekár FBLR - externý zamestnanec

Absolvovala Lekársku fakultu Univerzity Komenského. Svoje skúsenosti a profesijný záujem venovala najmä pacientom po cievnych mozgových príhodách. Od r. 2020 pracuje v tíme odborníkov Špecializovanej nemocnice Fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Lehniciach, kde je odborným garantom. Bola hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre FBLR, členkou výboru Slovenskej spoločnosti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie pri SLS a delegátkou v Únii európskych medicínskych špecialistov pre fyzikálnu a rehabilitačnú medicínu. Dlhodobo sa venovala výuke a doškoľovaniu lekárov a fyzioterapeutov. Od roku 2021 je súčasťou nášho tímu lekárov v Levita.

Bc. Zoltán Kurucz dipl.f.

Hlavný fyzioterapeut so špecializáciou

Má viacročné skúsenosti v lôžkovej aj ambulantnej praxi. V lôžkovej praxi úspešne implementoval Bazálnu stimuláciu do systému starostlivosti o klienta. Pôsobil aj ako externý vyučujúci na Strednej zdravotníckej škole ako lektor klinickej praxe. Je kvalifikovaný v oblastiach Bazálna stimulácia, manažment spasticity, Bobath koncept dospelých, Spirálna stabilizácia, Redcord, Dynamická Neuromuskulárna Stabilizácia, mäkké a mobilizačné techniky. Absolvoval školenia pre roboticky asistovanú terapiu – Lokomat, Armeo spring, Tyrosttation, Andago, Amadeo, Myro. V roku 2022 úspešne dokončil špecializačné štúdium v odbore Ergoterapia.

Linda Farkašová dipl.f.

Fyzioterapeut

Má skúsenosti s individuálnym a skupinovým cvičením detí aj dospelých. V doterajšej praxi využívala najmä mäkké techniky, Pir, SM- systém, stability ball. Absolvovala školenia pre roboticky asistovanú terapiu – Lokomat, Armeo spring, Tyrosttation, Andago, Amadeo, Myro.

Sára Znamenáčková dipl.f.

Fyzioterapeut

Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v BA v odbore diplomovaný fyzioterapeut a masér. Vo svojej záverečnej práce skúmala vplyv rehabilitácie na Duchenovú muskulárnu dystrofiu. Hneď po škole začala pracovať na lôžkovom oddelení s ťažko imobilnými a psychiatrickými pacientmi, kde získala bohaté skúsenosti v oblasti neurológie, geriatrie a profesionálnej komunikácie. Absolvovala školenia v oblasti Bazálnej stimulácie, DNS a Tejpovania.

Tamara Janáková dipl.f.

Fyzioterapeut

Štúdium dokončila na Strednej zdravotníckej škole v Bratislave, odbor diplomovaný fyzioterapeut. Absolvovala prax pod dohľadom uznávaných odborníkov na neurologických oddeleniach s pacientmi po cievnej mozgovej príhode, skleróze multiplex, Parkinsonovej chorobe a iné. V doterajšej praxi využívala najmä PIR, mäkké techniky, cvičenie na fit lopte a s therabandmi a techniky založené na neurofyziologickom podklade.

Natália Holocsyová dipl.f.

Fyzioterapeut

Je absolventkou Strednej zdravotníckej školy v Bratislave, odbor diplomovaný fyzioterapeut a odbor Masér. Vo svoje záverečnej odbornej práci sa venovala Skleróze multiplex. Absolvovala školenia na Redcord a pre roboticky asistovanú terapiu – Lokomat, Armeo spring, Tyrosttation, Andago, Amadeo, Myro.

levita lehnice

Objavte príbeh našej kliniky

Máte záujem o liečenie?

Kontaktujte nás


  Kde nás nájdete?

  Len 20 km od Bratislavy

  • VITA LEHNICE, s. r. o.
  • 930 37 Lehnice č. 113
  • IČO: 52 955 931
  • DIČ: 2121213105
  Navigácia na stránke