ZĽAVA NA NEUROREHABILITAČNÝ PROGRAM

Viac info
lokomat levita

Pohyb
lieči

Liečime “naturálnym” spôsobom, pre telo prirodzeným - pohybom

Zistiť viac
neurorehabilitacia

Individuálny prístup voči každému pacientovi

Každý pacient má iný rozsah poškodenia a dostáva sa ku nám na liečbu v inom štádiu vývoja zdravotného stavu, z čoho pramenia osobitné potreby a požiadavky počas rehabilitácie.

V našej neurorehabilitačnej klinike preto kladieme veľký dôraz na individuálny prístup pri nastavení rehabilitačného programu s cieľom dosiahnuť trvalé zlepšenie zdravotného stavu v čo najkratšom možnom termíne.

levita lehnice

Liečebné postupy a trvanie liečby

Pri liečbe pacientov poskytujeme intenzívnu neurorehabilitáciu kombináciou roboticky asistovanej rehabilitácie a štandardných rehabilitačných metód. Takto zvolená terapia významne prispieva k rýchlejšiemu a nenávratnému dosiahnutiu pozitívnych výsledkov.

Minimálna dĺžka liečby je 30 terapeutických hodín. Jedna terapeutická hodina trvá 60 minút. Pacient absolvuje denne 2-4 terapeutické hodiny počas 5 dní v týždni.

Ako nastúpiť na liečbu

1. Podmienky

Informácie o podmienkach poskytovania rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti vám poskytneme telefonicky, mailom alebo osobne. Následne s vami dohodneme termín osobnej konzultácie u nášho lekára.

2. Konzultácia

Pred osobnou konzultáciou je vhodné doručiť lekárske správy klienta prípadne ich doniesť na osobné stretnutie. Na základe posúdenia zdravotného stavu klienta lekár v spolupráci s fyzioterapeutom navrhnú rehabilitačný program.

3. Rehabilitačný program

Ak klient prijme navrhnutý alebo na základe jeho pripomienok upravený Rehabilitačný program pripravíme Dohodu o poskytovaní rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti. Po uhradení odmeny za poskytovanie rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti v súlade s Dohodou klient môže nastúpiť na rehabilitačnú liečbu.

Vyšetrenie FBLR lekárom a fyzioterapeutom

Základný predpoklad pre využívanie našich služieb je absolvovanie vstupného vyšetrenia. Vyšetrenie zahŕňa prehliadku a rozhovor u FBLR lekára spojený so zhodnotením zdravotného stavu a diagnostikou klienta. FBLR lekár v spolupráci s fyzioterapeutom následne zostaví správny rehabilitačný program. Vyšetrenie vykonávame pre deti od 6 rokov.

Intenzívna neurorehabilitácia podľa individuálneho rehabilitačného programu

Neurorehabilitácia je proces, ktorého cieľom je pomôcť pacientovi pri zotavovaní sa z poškodenia nervového systému (nervových buniek) a minimalizovať a/alebo kompenzovať akékoľvek funkčné zmeny vyplývajúce z neho. Funkciu poškodených nervových buniek môžu prebrať iné časti nervového systému. Pozitívna zmena si však vyžaduje dlhodobú a intenzívnu stimuláciu nervového systému.

Z tohto dôvodu aj v našom zariadení poskytujeme služby len pacientom, ktorí sú pripravení absolvovať minimálne 30 terapeutických hodín. Jedna terapeutická hodina trvá 60 minút. Pacient absolvuje denne 2-4 terapeutické hodiny počas 5 dní v týždni.

Rehabilitačný program je zostavený pre každého pacienta individuálne, pričom sa kombinuje liečebná robotika, fyzikálna terapia (magnetoterapia, laser) a štandardné liečebné postupy.

Intenzívnu neurorehabilitáciu poskytujeme pre detských aj dospelých pacientov s neurologickými a pohybovými deficitmi. Ide najmä o nasledovné diagnózy:

  • – cievna mozgová príhoda
  • – detská mozgová obrna
  • – poranenia miechy a hlavy
  • – skleróza multiplex
  • – Parkinsonova choroba

Individuálne procedúry

Individuálne procedúry sa poskytujú klientom nad rámec dohodnutého individuálneho rehabilitačného programu za podmienok podľa aktuálne platného cenníka rehabilitačných služieb.

Máte záujem o liečenie?

Kontaktujte nás