ZĽAVA NA NEUROREHABILITAČNÝ PROGRAM

Viac info
levita lehnice

Vybavenie, s ktorým pracujeme

V našom neurorehabilitačnom centre disponujeme najnovšími robotickými prístrojmi na nácvik a zlepšenie chôdze (LOKOMAT Pro s modulom FreeD jediný na Slovensku, ANDAGO), na zlepšenie hybnosti horných končatín (ARMEO SPRING, PABLO, MYRO) a prstov (AMADEO). Robotické prístroje poskytujú značné výhody pre pacientov nielen pri automatizovanom nácviku činností ale aj v oblasti motivácie a získania objektívnych výsledkov schopností pacienta.

Popri robotických prístrojoch využívame systém Redcord, vysokovýkonný laser a inú fyzikálnu terapiu a štandardné pomôcky.

lokomat levita

Lokomat Pro

Najmodernejší prístroj pre roboticky asistovaný nácvik chôdze so spätnou väzbou s voliteľnými ortézami pre deti aj dospelých

Lokomočná terapia pre pacientov po cievnych mozgových príhodách, poraneniach miechy, detskej mozgovej obrny a pre pacientov s periférnou parézou (neúplné ochrnutie) dolných končatín.

Terapeutické využitie:

Lokomat sú riadené ortézy, ktoré automatizujú lokomočnú terapiu na pohyblivom chodníku a zvyšujú efektivitu nácviku. Systém umožňuje veľmi intenzívny a individuálny tréning so spätnou väzbou a s odľahčením telesnej hmotnosti. Motiváciu pacientov a úroveň spätnej väzby zvyšujú interaktívne hry vo virtuálnom prostredí. Individuálne pripôsobiteľná terapia s prístrojom Lokomat PRO zabezpečuje pohodlný a fyziologický charakter chôdze so spätnou väzbou, ktorá je ovládaná pomocou senzorov integrovaným v ortézach.

Modul FreeD umožňuje bočný a rotačný pohyb panvy, navodzuje nácvik prenosu váhy pri chôdzi, a tak rozširuje terapeutické možnosti.

Na Slovensku sme jediné zariadenie, ktoré disponuje s Lokomatom vrátane modulu FreeD.

levita lehnice

Andago

Mobilný robotický odľahčovací systém pre nácvik chôdze

Nácvik chôdze, posturálne (vzpriamené držanie tela) a balančné cvičenie pre rehabilitáciu neurologických a ortopedických pacientov s poruchami pohybu.

Terapeutické využitie:

Andago je mobilný robotický odľahčovací systém, ktorý umožňuje nácvik chôdze bez nutnosti tlačenia alebo opierania sa hornými končatinami. Prekleňuje medzeru medzi robotickými systémami s pohyblivým pásom a samostatnou chôdzou po zemi.

Poskytuje bezpečné a funkčné prostredie pre pacienta pri nácviku vzpriameného držania tela v priebehu tréningu. Systém automaticky samostatne nasleduje pohyb pacienta bez potreby vedenia a tým pomáha prirodzenému pohybu v koordinácii s hornými končatinami.

Odľahčenie telesnej váhy je dynamické a umožňuje vertikálnu výchylku ťažiska pri chôdzi.

Michaela kovoseova

Armeo Spring

Prístroj pre funkčnú terapiu hornej končatiny s motivačnou spätnou väzbou

Funkčný tréning hornej končatiny pre pacientov po cievnej mozgovej príhode, poranení mozgu alebo pre pacientov s inými neurologickými ochoreniami, rehabilitácia po ortopedických operáciách, rehabilitácia po TEP.

Terapeutické využitie:

Prístroj pre rehabilitáciu pacientov so zníženou funkciou horných končatín. Hlavým cieľom rehabilitácie u pacientov s obmedzenou funkciou hornej končatiny je zachovať a obnoviť ich motorické schopnosti, čo znamená nácvik nových pohybových procesov a zlepšovanie ich koordinačných schopností. Ďalším cieľom je zabrániť riziku straty svalovej kapacity ochrnutých končatín z nedostatku používania.

Aremo Spring pomocou vonkajšieho skeletu poskytuje odľahčenie hornej končatiny proti gravitácii a tým umožňuje pacientovi používať jeho ostávajúcu aktívnu hybnosť. Rukovať má silný senzor, s pomocou ktorého sa pacient učí kontrolovať aktivitu prstov a nacvičovať úchop.

Terapia s prístrojom Armeo je spojená s vizuálnou spätnou väzbou. Pohyby horných končatín sú snímané prostredníctvom senzorov vo všetkých kĺboch exoskeletu. Pacient plní pohybové úlohy vo virtuálnom prostredí so špecificky zameranými úlohami. Úspešnosť plnenia jednotlivých cvičení je vyhodnocovaná a umožňuje tak sledovať efekt terapie.

levita lehnice

Amadeo

Prístroj pre funkčnú terapiu s motivačnou spätnou väzbou

Funkčný tréning ruky pre pacientov po cievnej mozgovej príhode, poranení mozgu alebo pre pacientov s iným neurologickým ochorením.

Terapeutické využitie:

Prístroj pre rehabilitáciu pacientov so zníženou funkciou prstov. Hlavným cieľom rehabilitácie u pacientov s obmedzenou funkciou ruky je zachovať a obnoviť ich motorické schopnosti, čo znamená učenie nových pohybových procesov a zlepšovanie ich koordinačných schopností.

Tento systém sa používa pre rehabilitáciu pacientov s pohybovou dysfunkciou spodnej časti hornej končatiny. Konkrétne zameranie cvičenia na prístroji pomáhajú zlepšiť pohybové funkcie pacientov s obmedzenou pohyblivosťou jednotlivých prstov alebo celej ruky. Umožňujú pacientom zlepšiť kvalitu života vďaka terapeutickému programu, ktorý je prispôsobený individuálnym potrebám. Terapeut zostaví rehabilitačný program z viacerých rôznych modulov podľa pokrokov behom terapie a možnosť si vybrať medzi pasívnym, asistovaným alebo aktívnym cvičením. Každý prst vrátane palca je možné precvičovať nezávisle a samostatne. Prístroj umožňuje konštantnú a ergonomickú simuláciu úchopových pohybov. Je ideálny pre použitie vo všetkých fázach neurologickej rehabilitácie (pasívne, asistovane, aktívne a interaktívne cvičenie). Umožňuje meranie izometrických síl a rozsah pohybu a biofeedback v reálnom čase.

levita lehnice

Myro

Prístroj pre interaktívnu rehabilitáciu hornej končatiny

Funkčný tréning hornej končatiny a ruky, vrátane práce s reálnymi predmetmi pre širokú škálu dospelých a detských pacientov najmä po cievnej mozgovej príhode, poranení mozgu alebo pre pacientov s iným neurologickým ochorením či kognitívnym deficitom.

Terapeutické využitie:

Prístroj ponúka interaktívne spätnoväzbové prostredie pre rehabilitáciu pacientov so zníženou funkciou v oblasti hornej končatiny, ruky a prstov. Vysoká variabilita možností využitia virtuálneho herného prostredia so zameraním na špecifické terapeutické ciele. Dotyková plocha reagujúca nie len na priamy kontakt hornej končatiny, ale je možné použiť predmety z rôznych materiálov a rôznych tvarov. Je možné tak v terapii využiť reálne objekty, ktoré sú súčasťou každodenných aktivít a tým zlepšovať jednotlivé typy úchopov, tak aj komplexné zapojenie hornej končatiny a celého posturalného (stabilizačného) systému v týchto cielených úkoloch. Terapiu tak môžeme zamerať na hrubú i jemnú motoriku, koordináciu pohybu, funkčnú väzbu hlavy (oko) a ruky, ale i na poruchy kognitívnych funkcií, koncentrácie, či selektívnej pozornosti.

Okrem pohybu po obrazovke vo všetkých smeroch 2D, zariadenie reaguje i na rotačný pohyb objektov. Tieto možnosti sú ďalej rozšírené o využitie ťahu a tlaku. Takto je možné využiť zariadenie k nácviku silových prstových úchopov v ťahu či naopak zlepšovať oporné funkcie horných končatín a ich adekvátne zaťaženie (až 60 kg). Terapiu je možné vykonať uni alebo bilaterálne. Veľkosť a umiestnenie reaktívnej plochy na obrazovke je možné prispôsobiť potrebám terapie a schopnostiam pacienta. Vizuálna spätná väzba je samozrejme doplnená o audio signály. Jedná sa o systém ponúkajúci terapiu kognitívne motorických úkonov vrátane napríklad grafomotoriky.

Celé zariadenie je polohovateľné výškovo i v zmysle náklonu interaktívnej plochy. Terapeut má tak možnosť voliť optimálnu pozíciu, v ktorej bude pacient terapiu prevádzať (sed, stoj a pod.).

Pablo

Prístroj pre funkčnú terapiu s motivačnou spätnou väzbou

Funkčný tréning hornej končatiny pre pacientov po cievnej mozgovej príhode, poranení mozgu alebo pre pacientov s iným neurologickým ochorením.

Terapeutické využitie:

Pablo pomáha pacientom s poškodením motorických schopností, umožňuje merať svalovú silu v rôznych úchopoch ruky a prstov a tak diagnostikovať a zaznamenať rozsahy kĺbu zápästí, predlaktí, lakťa a ramenného kĺbu. Pomocou adaptérov je možné senzor pripevniť na trup i na dolné končatiny a zaradiť ich tak do terapie. Vďaka príslušenstvu je možné komplexný pohyb zápästí alebo pracovať s oboma hornými končatinami súčasne.

Všetky dáta sú prenesené a zaznamenávané pomocou senzorov do pripojeného PC so spätnou motivačnou väzbou pre pacienta.

Máte záujem o liečenie?

Kontaktujte nás