ZĽAVA NA NEUROREHABILITAČNÝ PROGRAM

Viac info

Prihlasovací formulár pre lekárov

Prihlasovací formulár slúži na prihlásenie pacienta lekárom do neurorehabilitačného zariadenia LEVITA. Konkrétny neurorehabilitačný plán indikuje FBLR lekár kliniky LEVITA spolu s fyzioterapeutom.

  Údaje o lekárovi

  Údaje o pacientovi

  Stav pacienta (nepovinné)

  Motorika horných končatín

  Motorika dolných končatín

  Posturálne funkcie