Pre našich klientov so sprievodom sme zvýšili komfort ubytovania

Viac info

Prihlasovací formulár pre lekárov

Prihlasovací formulár slúži na prihlásenie pacienta lekárom do neurorehabilitačného zariadenia LEVITA. Konkrétny neurorehabilitačný plán indikuje FBLR lekár kliniky LEVITA spolu s fyzioterapeutom.

  Údaje o lekárovi

  Údaje o pacientovi

  Stav pacienta (nepovinné)

  Motorika horných končatín

  Motorika dolných končatín

  Posturálne funkcie