ZĽAVA NA NEUROREHABILITAČNÝ PROGRAM

Viac info

Odpovedáme na najčastejšie otázky

Poskytujeme intenzívnu neurorehabilitáciu kombináciou najmodernejších robotických zariadení a štandardných rehabilitačných metód. Pri liečbe používame aj vysokovýkonný laser  a inú fyzikálnu terapiu.

Všetkých, ktorým do života zasiahlo neurologické, ortopedické alebo traumatologické ochorenie. Ide predovšetkým o diagnózy: cievna mozgová príhoda, skleróza multiplex, detská mozgová obrna, Parkinsonova choroba, poranenia miechy a hlavy.

Minimálny rozsah rehabilitačného programu je 30 hodín, ktorý sa dá absolvovať za 2 týždne. Klient absolvuje denne v priemere 3 terapeutické hodiny, t.j. 4 – 6 procedúr počas 5 dní v týždni.

Klinika Levita poskytuje rehabilitáciu ambulantnou formou, nemáme lôžka. Naše zariadenia sa však nachádza v priestoroch VITALITA n.o. Lehnice, kde je možné poskytnúť ubytovanie na 1 lôžkových izbách (výmera 13 m2) s možnosťou prístelky s vlastným sociálny zariadením. V prípade potreby je možné poskytnúť vo VITALITA n.o. Lehnice aj ošetrovateľskú starostlivosť počas čerpania rehabilitačného programu.

Klinika Levita nemá uzatvorené zmluvy s poisťovňami, pacient si hradí liečbu sám.

V Lehniciach, 20 km od Bratislavy a Dunajskej Stredy.

Účinky liečby sú závislé od viacerých faktorov (diagnóza, celková dĺžka ochorenia,…) a je ich ťažké vopred presne určiť. Platí však pravidlo, že čím intenzívnejšia a dlhšia je rehabilitácia tým je pravdepodobnosť zlepšenia zdravotného stavu väčšia. Aj z tohto dôvodu je u nás stanovený minimálny rozsah liečby 30 hodín

Na to, aby klient mohol u nás absolvovať liečbu nie je potrebné odporučenie od iného lekára. Za účelom posúdenia  vhodnosti liečby u nás, odporúčame klientom, aby nám zaslali ešte pred vstupným vyšetrením lekársku správu. Po pozitívnom zhodnotení zdravotného stavu klienta sa následne dohodne termín vstupného vyšetrenia.

Máte záujem o liečenie?

Kontaktujte nás