ZĽAVA NA NEUROREHABILITAČNÝ PROGRAM

Viac info

7+1 najčastejších otázok a odpovedí o cievnej mozgovej príhode

Čo je to cievna mozgová príhoda?

Podobne, ako aj ostatné orgány nášho tela, aj mozog potrebuje dostatok kyslíka na správne a nenarušené fungovanie. Cievna mozgová príhoda, známa aj ako mŕtvica alebo porážka, predstavuje život ohrozujúci stav, ktorý je najčastejšie spôsobený upchaním cievy krvnou zrazeninou, zúžením mozgových tepien alebo ich kombináciou. Mozgové tkanivo je extrémne citlivé na nedostatok kyslíka. Ak sa prísun krvi obmedzí alebo zastaví, dôjde k nedokrveniu mozgu a mozgové bunky začnú odumierať. Menej častou príčinou cievnych mozgových príhod je krvácanie do mozgu. Krvácanie je zvyčajne spôsobené prasknutím cievy najčastejšie pri neliečenom vysokom krvnom tlaku.

Aké sú jej varovné signály?

Varovné príznaky cievnej mozgovej príhody sa môžu objaviť samostatne alebo v kombinácii. Niektoré príznaky môžu upozorniť na skryté problémy v mozgovom krvnom prietoku a bez povšimnutia alebo ignorácie týchto príznakov môže viesť k nezvratným poškodeniam. Medzi najčastejšie príznaky patrí: náhle oslabenie polovice tela, porucha reči, náhla a silná bolesť hlavy, porucha zraku, poklesnutý ústny kútik, poruchy rovnováhy, neschopnosť stoja a chôdze.

Prečo je neodkladná hospitalizácia taká významná?

Pri CMP kľúčovú úlohu zohráva čas. Odborníci sa zhodujú, že včasná hospitalizácia a vhodne zvolená terapia môže zachrániť život človeka a výrazne zlepšiť jeho zdravotný stav. Niektoré lieky môžu byť podané iba niekoľko hodín po CMP, ako napríklad lieky na rozpustenie trombu a obnovu krvného obehu. V niektorých prípadoch mozgového krvácania môže byť včasná chirurgická liečba život zachraňujúca.

Aké sú následky cievnej mozgovej príhody?

Postihnutie mozgu môže mať zásadný vplyv na pohyblivosť, silu, stabilitu, koordináciu, reč, pamäť, vnímanie, náladu a iné. Podľa Dr. Valery Feigin až 80% pacientov má čiastočnú alebo úplnú stratu hybnosti a sily na jednej polovici tela, až 70% postihnutých trpí poruchami nálady a približne u 20% osôb sa vyvinie bolesť v ramene.

Je nádej na uzdravenie?

Zotavovanie po CMP je dlhodobý proces. Je ovplyvnený mnohými faktormi, ako napríklad: typ CMP, lokalizácia alebo motivácia pacienta. Stav pacienta sa pri dobre nastavenej rehabilitácii môže dlhodobo zlepšovať, pričom najvýznamnejšie zotavovanie sa dosiahne v prvých rokoch po CMP. Platí, že pacienti s kompletnou stratou hybnosti sa zvyčajne zotavujú dlhšie, ako pacienti, ktorí boli zasiahnutí menej. Podľa niektorých svetových štúdií kombinácia tradičnej rehabilitácie a asistovanej robotickej technológie prináša pre pacientov lepší efekt, než samotná tradičná rehabilitácia.

Kedy má začať liečebná rehabilitácia?

Ihneď, ako to stav pacienta umožní. Najneskôr však hneď po prepustení z hospitalizácie. Liečebná rehabilitácia je neoddeliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti. Pri dobre koordinovanej starostlivosti vedie k dosiahnutiu maximálne možnej nezávislosti a samostatnosti pacienta. Na zlepšení kvality života pacienta sa podieľa tím odborníkov pod vedením lekára FBLR. Rehabilitácia by mala začať hneď, zvyčajne už počas hospitalizácie na JIS alebo na neurologickom oddelení.

Ako ďalej po ukončení hospitalizácie?

Pacient po prepustení z hospitalizácie má možnosť pokračovať v rehabilitácii ambulantnou formou. Má nárok opakovane žiadať svojho lekára o indikáciu na rehabilitačnú a kúpeľnú liečbu. Čím je neurorehabilitácia intenzívnejšia, tým je väčšia pravdepodobnosť zlepšenia stavu pacienta. Žiaľ, Slovensko disponuje alarmujúco malým množstvom zdravotníckych zariadení, ktorí dokážu poskytnúť intenzívnu neurorehabilitačnú liečbu. Postihnutie mozgu môže mať zásadný vplyv na pohyblivosť, silu, stabilitu, koordináciu, reč, pamäť, vnímanie, náladu a iné.

Na čo sa špecializujeme?

Klinika Levita je neurorehabilitačné zaradenie, ktoré poskytuje intenzívnu liečbu ambulantnou formou. Jej cieľom je čo najrýchlejšie vrátiť ľuďom do života pohyb, dosiahnuť sebestačnosť a odbremeniť príbuzných. Pri liečbe pacientov poskytuje intenzívnu neurorehabilitáciu kombináciou najmodernejšej roboticky asistovanej rehabilitácie a štandardných rehabilitačných metód. Takto zvolená terapia významne prispieva k rýchlejšiemu a nenávratnému dosiahnutiu pozitívnych výsledkov.