ZĽAVA NA NEUROREHABILITAČNÝ PROGRAM

Viac info

Máme najmodernejší Lokomat na Slovensku

Vedeli ste, že neurorehabilitačná klinika Levita v Lehniciach disponuje najmodernejším Lokomatom na Slovensku?

Do kategórie roboticky riadených prístrojov radíme Lokomat PRO, ktorý predstavuje jeden z klinicky najvyužívanejších prístrojov na celom svete pri rehabilitácii pacientov. Cieľom terapie je nácvik chôdze a kroku u ľudí, ktorí sa ocitli na vozíku kvôli úrazu alebo chorobe  ako napríklad mozgová príhoda (porážka), skleróza multiplex, Parkinsonova choroba, DMO alebo si jednoducho potrebujú zlepšiť pohybové funkcie a stereotyp chôdze.

Ako u nás vyzerá bežný tréning na Lokomate?

Tréning na Lokomate je naplánovaný na jednu hodinu, z toho približne 10-15 minút trvá inštalácia klienta. Samotná terapia zaberá cca. 45 min čistého tréningu. Za 45 minút intenzívneho tréningu naši klienti v priemere prejdú 1500 až 2000 krokov, čo bohate postačuje k naštartovaniu reparačných zmien. Totiž podľa vedeckých štúdií k naštartovaniu týchto zmien postačí minimálne 1000 opakovaní. Celé cvičenie prebieha veľmi zábavnou formou. Pacient sa nachádza vo virtuálnom prostredí, pričom od zvoleného programu záleží, ako bude ovládať svojou aktivitou postavu z videohry – či bude tancovať, zbierať mince alebo sa iba pokojne prechádzať v prírode.

Prečo je to také účinné?

Neuroplasticita predstavuje schopnosť mozgu a miechy učiť sa. V procese učenia a osvojenia nových pohybov hrajú významnú rolu dostatočná motivácia klienta a postupné opakovanie, precvičovanie nových pohybov. Naučené pohyby sa potom ukladajú do pamäti a stávajú sa ľahšie vykonateľnými vďaka opakovanému nácviku.

Existujú vedecké dôkazy o efektivite Lokomatu PRO?

Z najlepších medicínskych vedeckých dôkazov z celého sveta (EBM) a skúseností našich odborníkov je evidentné, že terapia na LOKOMATE PRO prináša pre našich klientov pozitívne výsledky. Podľa celosvetovo uznávaných odborníkov dochádza u pacientov k zlepšeniu rýchlosti, svalovej sily, symetrie kroku a vytrvalosti. Najväčšie benefity sa pozorujú u pacientov v subakútnom /od 3 týždňov/ a chronickom štádiu ochorenia. Najlepšie výsledky títo pacienti dosahujú, ak je robotická rehabilitácia kombinovaná s tradičnými rehabilitačnými metódami, ako je cvičenie na neurofyziologickom podklade alebo fyzikálna terapia