ZĽAVA NA NEUROREHABILITAČNÝ PROGRAM

Viac info
levita lehnice

Vrátime vám do života pohyb!

Keď sa pritrafí v živote neurologické, ortopedické alebo traumatologické ochorenie, je veľmi dôležité, čo sa stane potom. Kvalitná neurorehabilitácia môže znamenať zásadný bod zlomu v tom, či a ako rýchlo sa vrátite k svojmu predchádzajúcemu životu.

Je jediné svojho druhu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. A pritom keď sa pozriete na kliniku Levita, nové špičkové neurorehabilitačné zariadenie v Lehniciach pri Bratislave, na prvý pohľad vidíte romantický kaštieľ, ktorý pred sto rokmi postavil gróf Rudolf Benyovszky.

Dnes je to však miesto, kde sa prepája virtuálna realita so skutočnosťou vďaka najmodernejším technológiám roboticky asistovanej rehabilitácie. Sála dobrou energiou nielen pre pacientov, ale aj ich blízkych a je obklopený prekrásnym parkom.

Posúvame úroveň neurorehabilitácie o krok ďalej.

Neurorehabilitácia nie je „obyčajná“ rehabilitácia.  Súčasná medicína často používa termín „neurorehabilitácia“, ale obsah tohto pojmu býva chápaný rôzne. Rozhodne to nie je len práca fyzioterapeuta s neurologickým pacientom! Neurorehabilitácia je zložitý a väčšinou dlhodobý proces, zabezpečovaný multidisciplinárnym tímom. Je to samostatný multidisciplinárny medicínsky odbor, častokrát jediná alternatíva nielen pre ľudí po cievnej mozgovej príhode, ale aj pre ľudí so sklerózou multiplex, Parkinsonom, s rôznymi poruchami chôdze, či pacientov so závratmi, atď.  Je veľké šťastie, že sa objavujú takéto pracoviská ako Levita, ktoré poskytujú pacientom komplexnú starostlivosť, vysvetľuje, MUDr. Madarász Štefan, PhD., prednosta Neurologickej kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku.

Na Slovensku budujeme málo neurorehabilitačných centier, a existujúce  mnoho krát nespĺňajú kritéria neurorehabilitácie! Je načase aby sme pochopili, že neurorehabilitácia je jedna z dôležitých  medicínskych odborov, ktorá môže nesmierne pomôcť pacientom. A hoci sa môže zdať neurorehabilitácia drahá, opak je pravdou. Vyliečený človek, ktorý opäť pracuje a zarába, je pre štát nepomerne lacnejší ako nesebestačný človek, odkázaný na pomoc.“

Robot sa nikdy neunaví

V Levite poskytujú starostlivosť na najvyššej možnej úrovni pre všetky vekové kategórie. Ich cieľom je vrátiť pacientom do života pohyb,  dosiahnuť sebestačnosť a zlepšiť kvalitu života. Používajú na to popri klasickej neurorehabilitácii aj najnovšie robotické prístroje na nácvik a zlepšenie chôdze (Lokomat, Andago), na zlepšenie hybnosti horných končatín (Armeo Spring) a prstov (Amadeo, Pablo). Plus využívajú systém Redcord,  fyzikálnu terapiu (vysokovýkonný MLS laser, magnet, elektroliečba, ultrazvuk), bradlový chodník a iné štandardné pomôcky.

„Našou pýchou je Lokomat, vďaka špičkovej výbave umožňuje laterálny aj rotačný pohyb panvy, čo navodzuje správny stereotyp chôdze,“ hovorí hlavný fyzioterapeut, Zoltán Kurucz. Ide o veľmi intenzívny terapeutický tréning v odľahčení, na pohyblivom páse. Robot dopĺňa rehabilitáciu, a má dôležitú vlastnosť: nikdy sa neunaví. Fyzioterapeut je tiež len človek, nedokáže sa celý deň kvalitne starať o nespočetné množstvo klientov, ktorí to potrebujú. Vďaka robotu pacienti omnoho rýchlejšie napredujú a sú motivovaní.