ZĽAVA NA NEUROREHABILITAČNÝ PROGRAM

Viac info
Levita: Prvá voľba rehabilitácie pre pacientov po porážke

Levita: Prvá voľba rehabilitácie pre pacientov po porážke

Čas zohráva po cievnej mozgovej príhode kľúčovú úlohu pri záchrane života aj pri následnej rehabilitácii. Najlepšie výsledky sa dosahujú kombináciou robotickej rehabilitácie s konvenčnou. Klinika Levita je na Slovensku garantom robotickej rehabilitácie, preto je prirodzenou prvou voľbou rehabilitácie pre pacientov po porážke.

Hľadať rehabilitačné zariadenie pre pacienta po mozgovej príhode sa odporúča už v čase, keď leží v nemocnici. Od ošetrujúceho lekára sa dá vyžiadať predbežná lekárska správa, ktorú treba poslať do viacerých zariadení. Vynechať by ste nemali ani neurorehabilitačné zariadenie Levita.

„Rehabilitačný lekár je na základe lekárskej správy a nálezu v nej schopný posúdiť, či je pacient vhodný na absolvovanie roboticky asistovanej rehabilitácie, pozve ho na vyšetrenie, kde podľa aktuálneho stavu a na základe konzultácie s fyzioterapeutom navrhne pacientovi individuálny rehabilitačný program,“ ozrejmuje MUDr. Jarmila Petrovičová, CSc., externá lekárka FBLR Levita.

Pre pacienta po porážke je veľkým plusom, ak môže bezprostredne po prepustení z nemocnice absolvovať rehabilitáciu aj pomocou robotov, pretože výsledky rehabilitácie sú jednoznačne viditeľné a dajú sa dosiahnuť za kratší čas.

Robotická rehabilitácia

„Skúsenosti zo svetovej praxe aj výsledky v našom zariadení potvrdzujú, že najväčšie zlepšenie dosahujú pacienti, ktorí začnú správne rehabilitovať v čo najkratšom čase po stabilizácii svojho zdravotného stavu a ktorí rehabilitujú dostatočne dlhý čas, teda niekoľko týždňov,“ potvrdzuje Bc. Zoltán Kurucz, hlavný fyzioterapeut z neurorehabilitačného zariadenia Levita.

Práve naše zariadenie v Lehniciach disponovalo ako prvé komplexným a najmodernejším robotickým rehabilitačným vybavením na Slovensku. „Sme ambasádorom komplexnej robotickej rehabilitácie na Slovensku a ako jediná slovenská klinika  máme aj špeciálneho robota LOKOMAT Pro s modulom FreeD, ktorý umožňuje stimulovať rotačný pohyb panvy,“ dodáva Ing. Gabriel Cseri, riaditeľ Levity.

Roboty pomáhajú pri asistovanom nácviku chôdze a ďalších pohybov, pričom pacientovi po mozgovej príhode pohyb uľahčujú, stimulujú, presne korigujú a umožňujú robiť tisícky opakovaní. Takúto výdrž a presnosť nemá žiadny fyzioterapeut. Samozrejme, aj rehabilitácia s pomocou robotov prebieha pod neustálym dohľadom skúseného fyzioterapeuta.

Kým nie je neskoro

Neštátne zdravotnícke zariadenie Levita poskytuje pre pacientov po porážke robotickú aj konvenčnú rehabilitáciu na špičkovej úrovni, vďaka čomu je ich návrat do života oveľa rýchlejší. Najmä ak začnú efektívne rehabilitovať čo najskôr.

Pacienti často nevedia o možnosti rehabilitácie s pomocou robotiky a dozvedia sa o nej, až keď využijú možnosti, ktoré im boli navrhnuté ako prvé. Prichádzajú k nám s veľkým časovým odstupom po mozgovej príhode, hoci u nás disponujeme najväčším počtom robotov na Slovensku. Napriek tomu dokážu urobiť pokroky, ich stav a samoobslužné funkcie sa zvyčajne zlepšia. Keby bola Levita prvou voľbou v rehabilitácii, naša komplexná liečba by im pomohla rýchlejšie a v ešte väčšom rozsahu,“ uzatvára Z. Kurucz.