ZĽAVA NA NEUROREHABILITAČNÝ PROGRAM

Viac info

Skorá rehabilitácia s robotmi rýchlo prinavracia zdravie a šetrí peniaze

Keď príde človek o zdravie , nastáva dilema, či je dôležitejšie zdravie alebo peniaze. Jednoznačná odpoveď je určite zdravie. Sú to však spojené nádoby. Vďaka včasnej robotickej rehabilitácii ktorú poskytujeme v Levite po úraze či cievnej mozgovej príhode, sa zdravie rýchlejšie vracia a to zas šetrí peniaze.

Neurorehabilitačné zariadenie Levita je ambasádorom v robotickej rehabilitácii na Slovensku. Vďaka rehabilitácii s nimi dosahujú naši klienti zásadné zdravotné zlepšenie po cievnej mozgovej príhode alebo iných poškodeniach mozgu. „Ako ambasádori v robotickej rehabilitácii na Slovensku potvrdzujeme zjavné finančné a najmä zdravotné benefity skorej rehabilitácie pacientov po poškodeniach mozgu a miechy,“hovorí riaditeľ Levity Gabriel Cseri.

Riaditeľ Levity Gabriel Cseri

To najlepšie pre pacientov

Slovensko sa tak aj vďaka klinike Levita zaraďuje medzi krajiny, kde sa konzervatívna rehabilitácia kombinuje s robotickou, s cieľom dosiahnuť čo najväčší efekt pre zdravie pacienta. Dáta z krajín, napríklad z Českej republiky, kde pacienti po cievnej mozgovej príhode rehabilitujú aj s pomocou robotických rehabilitačných prístrojov, potvrdzujú, že kombinácia konzervatívnej a robotickej rehabilitácie je najefektívnejšia. Treba však začať čím skôr. „Pacienti často nevedia o možnosti rehabilitáciepomocou robotiky a dozvedia sa o nej, až keď využijú možnosti, ktoré im boli navrhnuté ako prvé. Prichádzajú k nám s veľkým časovým odstupom po mozgovej príhode, hoci u nás disponujeme najväčším počtom robotov na Slovensku. Napriek tomu dokážu urobiť pokroky, ich stav a samoobslužné funkcie sa zvyčajne zlepšia. Keby sme boli prvou voľbou v rehabilitácii, naša komplexná liečba by im pomohla rýchlejšie a do ešte väčšej miery,“ konštatuje Bc. Zoltán Kurucz, hlavný fyzioterapeut nášho neurorehabilitačného zariadenia.

Bc. Zoltán Kurucz, hlavný fyzioterapeut neurorehabilitačného zariadenia.

Zdravotný benefit skorej rehabilitácie

Cieľom neurorehabilitácie je obnoviť funkcie a znovu vytvoriť tie spojenia v mozgu, ktoré sú narušené, tak aby človek vedel opäť chodiť, sedieť, najesť sa, obliecť sa, hovoriť… Podľa americkej štúdie z oddelenia intenzívnej starostlivosti univerzitnej nemocnice prispela včasná rehabilitácia k skráteniu hospitalizácie pacientov s narušenou mobilitou. Dĺžka pobytu na JIS sa skrátila zo 6,9 dňa na 5,5 dňa a celková dĺžka pobytu v nemocnici zo 14,5 na 11,2 dňa. Následne po prepustení z nemocnice je najdôležitejšie pokračovať v intenzívnej rehabilitácii a postupne kombinovať konvenčnú formu, t. j. tradičné rehabilitačné postupy s robotickou.

Otázka peňazí

Momentálne sa terapia s robotmi poskytuje len na priamu platbu. O niečo ľahšie ju dokážu financovať ľudia, ktorí majú uzavreté komerčné životné poistenie s pripoistením na rizikové choroby. Avšak financovanie robotickej terapie sa oplatí. „V tejto dobe je  oveľa drahšie prísť o príjem pacienta s mozgovou príhodou a o zárobok osoby, ktorá je nútená sa o neho starať, než zaplatiť mu neurorehabilitačnú starostlivosť v súkromnom  zariadení, ktorá mu môže pomôcť k väčšej samostatnosti a zmierniť následky akútnej cievnej mozgovej príhody, poprípade iných ťažkých ochorení centrálnej nervovej sústavy,“ dodáva MUDr. Matej Fülöp, lekár FBLR  Levita. Takáto investícia sa mnohonásobne vráti aj v podobe rodinnej pohody a návratu k bežným činnostiam.

MUDr. Matej Fülöp, lekár FBLR  Levita

Výrazne skracuje trvanie liečby a odbremeňuje ostatných členov domácnosti od nutnosti starať sa o pacienta. Tí môžu teda pracovať a aj šanca na opätovné zaradenie sa pacienta do bežného života je po robotickej rehabilitácii vyššia.