ZĽAVA NA NEUROREHABILITAČNÝ PROGRAM

Viac info

Psychika pacientov po porážke je kľúčovým faktorom liečby

Kým obmedzenia v pohybe, ktoré so sebou prináša náhla cievna mozgová príhoda, sú na prvý pohľad zrejmé a viditeľné, problémy so  psychikou môžu byť skryté. S najväčšou pravdepodobnosťou ich pacient po náhlej cievnej mozgovej príhode má.

Náhla cievna mozgová príhoda je obrovský zásah do života jednotlivca aj jeho komunity. Rýchly a nečakaný zlom, ktorý z plnohodnotného života uvrhne človeka do stavu odkázanosti, spôsobuje, že sa človek cíti ako príťaž. Pacienti zažívajú depresiu, úzkosť, strach a chýba im motivácia k liečbe.

Spočiatku nie je veľmi ochotný dovoliť iným, aby mu pomáhali zlepšiť jeho stav, a je jedno, či ide o rodinných príslušníkov alebo o odborníkov. Práve preto je veľmi dôležitá pomoc psychológa.

Ďalším problémom, ktorým trpia pacienti, ale aj ich blízki, je pamäť. Pacient si často nevie spomenúť, čo sa povedalo alebo dialo pred chvíľou, prípadne v predchádzajúci deň. Rehabilitácia a cvičenia by mali byť prispôsobené individuálnym schopnostiam a potrebám pacienta s cieľom podporiť aj jeho sebavedomie a motiváciu.

Motivovanie apatických a deprimovaných pacientov na spoluprácu nie je ľahké. Osvedčilo sa stanovenie dosiahnuteľných cieľov, pri ktorých pacient postrehne aj menšie pokroky. Často práve úspech býva kľúčom k adekvátnej spolupráci.

Pozitívne myslenie je základ úspechu

Zásadnou zmenou, s ktorou by mali príbuzní človeka po cievnej mozgovej príhode počítať, sú zmeny v prežívaní. Pacienti sú často nervózni a cítia sa smutní, čo pramení buď z poznania, že nemajú nikoho blízkeho alebo, naopak, ak blízkeho majú, že sú len na ťarchu. Radosť z vecí je minimálna, dominantný je pocit, že sa neoplatí žiť.

Vtedy asi ťažko uveria tomu, že je možné zlepšenie a že niekedy sa dokonca dejú doslova zázraky, aj u nás v Levite. Napríklad pán Michal mal celý život pred sebou, množstvo plánov a životných výziev, keď sa mu z jedného dňa na druhý život obrátil naruby. Ležiaci, nesebestačný, nedokázal sa posadiť, presunúť na invalidný vozík, nevedel urobiť ani krok. Ocitol sa na našej neurorehabilitačnej klinike, kde mu okrem odborného personálu pomáhali s rehabilitáciou roboty. Momentálne sa pán Michal dokáže posadiť, presunúť na vozík aj späť a najmä postaví sa s pomocou na vlastné nohy a učí sa chodiť s trojbodovou oporou. 

Čaká ho ešte tvrdá práca, na ktorú bude potrebovať veľkú dávku trpezlivosti, ale šanca, že každodenným tréningom a rehabilitáciou dosiahne ďalšie zlepšenie zdravotného a funkčného stavu, je reálna.

Ochorenia znižujúce sebestačnosť pacientov sú obrovským zásahom do života každého pacienta a jeho rodiny. Náhla zmena zdravotného stavu a sociálneho statusu je úder, ktorý si my zdraví len ťažko dokážeme predstaviť. Len čo sa podarí prekonať prvotnú frustráciu a beznádej, začne sa nová životná etapa, ktorá bude plná nových životných situácií a výziev. Neváhajte sa obrátiť so žiadosťou o pomoc na odborníkov, ktorí vás dokážu správne usmerniť a poskytnúť nielen profesionálnu, ale aj emocionálnu podporu.

ZNÍŽILI SME CENU REHABILITAČNÉHO PROGRAMU O 21%

S cieľom sprístupniť naše služby širšiemu okruhu záujemcov sme znížili cenu na 75 EUR/ hod. (predtým 95 EUR/ hod.). Celkové náklady na rehabilitáciu sú závislé od rozsahu rehabilitačnej liečby, ktoré sa stanovia na základe vstupného vyšetrenia. Znížená cena platí pre neurorehabilitačný program, ktorý si hradí klient sám. Viac info.

ZNÍŽILI SME CENU REHABILITAČNÉHO PROGRAMU O 21%