ZĽAVA NA NEUROREHABILITAČNÝ PROGRAM

Viac info
Bez depresie po CMP

Rehabilitácia po porážke: Prečo domáca starostlivosť o pacienta nestačí?

Náhla cievna mozgová príhoda zásadne zasiahne nielen do života pacienta, ale aj jeho rodiny či ľudí, ktorí sa o neho starajú. Sú mu psychickou oporou a musia mu pomáhať aj pri samoobslužných činnostiach a rehabilitácii. Málokto vie, že pacienti po CMP majú každoročne nárok na poisťovňou hradený rehabilitačný pobyt.

Poškodenie mozgu v dôsledku porážky má rôzny rozsah, ale vo väčšine prípadov sú zasiahnuté pohybové aj komunikačné schopnosti pacienta. Poškodenie spojov v mozgu spôsobí, že jedna strana tela prestane poslúchať a človek po porážke nedokáže to, čo predtým pre neho bolo bežné: sedieť, chodiť, hovoriť, pracovať, najesť sa, zvládnuť hygienu, toaletu, čítať, písať, hovoriť…

Nejde o nezvratný stav, správnym prístupom sa dajú mnohé funkcie obnoviť. „Na to však samotná domáca starostlivosť nestačí. Úloha blízkych je po porážke nesmierne dôležitá, sú psychickou podporou, plnia úlohu ošetrovateľov aj opatrovateľov. A zvyčajne je to práve rodina, kto vybavuje pobyt v špecializovanom rehabilitačnom zariadení, aby sa pacient čo najviac zotavil,“ povedal Gabriel Cseri, riaditeľ neurorehabilitačného zariadenia Levita.

Krok za krokom po porážke!

Aby sa pacient po porážke v čo najkratšom čase a v maximálnej možnej miere znova naučil ovládať svoje telo, potrebuje špecializovanú starostlivosť multidisciplinárneho tímu odborníkov pod vedením FBLR lekára. Súčasťou su lekári – špecialisti (neurológ, geriater, ortopéd a pod.), šikovní fyzioterapeuti, logopéd, psychológ či ergoterapeut. „Rodinným príslušníkom pacienta po porážke odporúčam vybrať na rehabilitačný pobyt také zariadenie, kde svoje služby poskytujú všetci títo odborníci a kde je garancia vysokého počtu hodín každodennej rehabilitácie. To skracuje trvanie liečby a prináša reálne zlepšenie stavu po náhlej cievnej príhode,“ poradil G. Cseri.

Najlepšiu a najefektívnejšiu starostlivosť poskytujú zariadenia, kde sa okrem pomoci odborníkov rehabilituje aj kombinovaním konzervatívneho prístupu s robotikou. Robotické rehabilitačné prístroje majú zásadnú funkciu pri obnovovaní synapsií v mozgu, pretože pomáhajú robiť pacientovi pohyb, ktorý sa učí, nespočetne veľakrát, a to s veľkou presnosťou. Žiadny terapeut z mäsa a kostí nemá takú presnosť, výdrž ani toľko fyzických síl. Samozrejme, všetky rehabilitačné úkony a cvičenia s pomocou robotov sú nastavené individuálne, s ohľadom na stav a možnosti každého jedného pacienta.

Prečo cvičiť po CMP bez prestávky?

Po pobyte v rehabilitačnom zariadení a po aplikácii robotickej rehabilitácie dochádza u pacientov po CMP k zlepšeniu stavu.

„U pacientov s ťažkým funkčným postihnutím je vhodná opakovaná dlhodobá ústavná rehabilitačná liečba na FBLR alebo ODCH odd. Zároveň je nevyhnutná dlhodobá rehabilitácia aj v domácom prostredí minimálne do dosiahnutia primeraného zdravotného stavu a žiadanej funkčnej schopnosti pacienta. Na aspoň dočasné odľahčenie rodinných príslušníkov a na ďalšie zlepšenie stavu pacienta sa v rámci liečby každoročne poskytuje niekoľkotýždňová rehabilitácia, hradená zo zdravotného poistenia. Treba však o ňu požiadať,“ doplnil riaditeľ neurorehabilitačného zariadenia Levita.

Pacient alebo jeho rodinní príslušníci sa tak ako na začiatku liečby môžu so žiadosťou obrátiť na rehabilitačné zariadenie, ktoré s poisťovňou odkomunikuje všetko, čo je potrebné na jej schválenie.

Kontaktujte nás