ZĽAVA NA NEUROREHABILITAČNÝ PROGRAM

Viac info
Cievna mozgová príhoda (CMP). Na akú liečbu má pacient nárok a ako postupovať, aby sa v maximálnej možnej miere zotavil?

Rehabilitácia po cievnej mozgovej príhode

Cievna mozgová príhoda (CMP) zasiahne do života ako blesk z jasného neba. Na akú liečbu má pacient nárok a ako postupovať, aby sa v maximálnej možnej miere zotavil?

Ako postupovať, keď príbuzný prekonal cievnu mozgovú príhodu?

Pacienti po náhlej cievnej mozgovej príhode (CMP) majú nárok na dlhodobú rehabilitáciu a starostlivosť pod dohľadom tímu odborníkov, ktorý sa skladá z neurológa, fyzioterapeuta, logopéda aj psychológa.

Pacient je bezprostredne po CMP automaticky prevezený na neurologické oddelenie najbližšej nemocnice, kde sa lieči akútna fáza štandardne desať dní. O ďalšie doliečovanie musí pacient, resp. jeho rodinní príslušníci, požiadať iné zdravotné zariadenie. Ideálne je urobiť tak čo najskôr po príhode, aby sa po stabilizovaní stavu pacienta ihneď mohlo začať s rehabilitáciou. Čím včaššie sa rehabilitácia poskytne, tým lepšie sú jej výsledky.

Ako dlho trvá schválenie liečby?

Niektoré poisťovne nechávajú schválenie návrhu na rehabilitačnú liečbu svojich poistencov na internú schvaľovaciu komisiu príslušnej nemocnice. Iná poisťovňa zase sama schvaľuje lekármi navrhnutú rehabilitačnú liečbu. Dĺžka schvaľovacieho procesu môže byť až 2 – 3 týždne, aj preto ho treba začať čo najskôr, aj tri dni po cievnej mozgovej príhode.

Ak nepožiadame zdravotnú poisťovňu o doliečovanie hneď po CMP, dokedy po príhode tak môžeme urobiť?

Lehotu, dokedy môžu pacienti využiť ústavnú liečebnú rehabilitáciu, si určuje každá poisťovňa sama a každá poisťovňa ju má inú, preto sa treba informovať v poisťovni pacienta. Na ilustráciu, v jednej zdravotnej poisťovni to môže byť až päť rokov po CMP, v inej len tri mesiace od príhody.

Hradí sa liečba pacientov po porážke z prostriedkov verejného zdravotného poistenia?

Áno, rehabilitačná liečba po CMP je hradená z verejného zdravotného poistenia. Výnimkou je však robotická rehabilitácia. Tú zatiaľ slovenské zdravotné poisťovne nepreplácajú. Veľmi dúfame, že rozširovanie takýchto služieb, nárast počtu zariadení poskytujúcich robotickú rehabilitáciu a hlavne nárast počtu pacientov, ktorým pomohla, vyvinie dostatočný tlak na systém zdravotníctva, aby sa v tomto smere naštartovali nejaké zmeny. Dáta z krajín (napríklad z Českej republiky), kde pacienti po CMP rehabilitujú nielen pod dohľadom FBLR lekára a s ním spolupracujúceho fyzioterapeuta, ale aj s pomocou robotických rehabilitačných prístrojov, potvrdzujú, že takáto kombinácia konzervatívnej a robotickej rehabilitácie je najefektívnejšia.

Pokiaľ ide o poisťovňami hradenú rehabilitačnú liečbu, jej rozsah je v každej poisťovni iný. Niektoré poisťovne preplácajú svojim poistencom 60 dní rehabilitácie s možnosťou predĺženia o ďalších 30 dní, poistenci inej poisťovne majú nárok na 21-dňovú rehabilitáciu a následne môžu požiadať o dodatočných 30 dní.

Aké sú alternatívne formy financovania rehabilitácie?

  • Doplnkové poistenie následkov kritických chorôb – poskytujú ho komerčné poisťovne ako doplnok k životnej poistke
  • Verejná zbierka – využiť môžete portál ludialudom.sk. Je to otvorený a univerzálny online systém darcovstva
  • Občianske združenia a neziskové organizácie – s prosbou o pomoc a môžete obrátiť na občianske združenia venujúce sa pacientom po cievnej mozgovej príhode, pomáhajúce organizovať verejné zbierky a zároveň poskytujúce všestrannú pomoc pre pacientov s neurologickými poruchami
  • Vlastné finančné zdroje – ako samoplatca si môžete vybrať zo špičkových zariadení to najlepšie

Má pacient po CMP nárok na preplatenie pravidelnej rehabilitačnej liečby?

Nárok na rehabilitačný pobyt hradený poisťovňou má pacient každý rok. Rehabilitácia a cvičenie sú mnohokrát celoživotnou záležitosťou. Vo všeobecnosti platí, že čím viac hodín, aj robotickej rehabilitácie pacient absolvuje, tým výraznejšie zlepšenie jeho zdravotného stavu môže dosiahnuť. Jedným z dôvodov je napríklad prevencia opakovania cievnej mozgovej príhody, ale je to najmä nevyhnutnosť, aby sa zdravotný stav pacienta nevrátil do stavu pred rehabilitáciou.

Čo môže pacient urobiť pre svoje zdravie po skončení rehabilitačnej liečby? Na čo má nárok?

Lekár môže predpísať potrebné pomôcky (barly, ortézy a pod.). Toto je dobré riešiť s ošetrujúcim lekárom pri prepúšťaní z nemocnice, v opačnom prípade musí pacient opätovne navštíviť svojho neurológa alebo iného lekára špecialistu, ktorý mu pomôcku predpíše.

Ak má CMP trvalé následky, treba sa informovať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, na aké príspevky, napríklad na prestavbu bývania na bezbariérové a pod., má nárok.

Kontaktujte nás